Aktualności

Duchowa Adopcja Dziecka

 
25.03.2017r. będziemy świętować DZIEŃ ŚWIĘTOŚCI ŻYCIA! To wspaniała okazja do podjęcia niesamowitego dzieła, jakim jest

DUCHOWA ADOPCJA DZIECKA POCZĘTEGO!


Pełna poprawna nazwa brzmi: "Duchowa Adopcja Dziecka Poczętego Zagrożonego Zagładą". Nie jest to więc adopcja prawna dziecka po urodzeniu, pozbawionego opieki rodzicielskiej, do rodziny zastępczej, ale adopcja duchowa dziecka poczętego zagrożonego zabiciem w łonie matki. Wyrażana jest osobistą modlitwą jednej osoby o ocalenie życia dziecka wybranego przez Boga Dawcę Życia. Trwa przez 9 miesięcy, okres wzrostu dziecka w łonie matki. Zobowiązanie adopcyjne, poprzedza przyrzeczenie, które je utwierdza.

 

Dlatego w sobotę 25.03.2017r. podczas Mszy o godzinie 18.00 w naszej parafii można podjąć taką modlitwę. Osoby pragnące podjąć się tego zadania proszone są, aby zgłosić się do księdza w celu omówienia szczegółów.

 

Zobowiązanie to codzienna "dziesiątka" różańca, krótka modlitwa (tekst poniżej) i ewentualne postanowienie dodatkowe. 

Imię dziecka za które się modlimy zna tylko Pan Bóg! 9 miesięcy naszej modlitwy, jak ufamy, uchroni to dzieciątko od zagłady i będzie mogło się cieszyć życiem!

Zachęcamy!

 

Panie Jezu za wstawiennictwem Twojej Matki Maryi,

która urodziła Cię z miłością

oraz za wstawiennictwem świętego Józefa,

„Człowieka Zawierzenia”,

który opiekował się Tobą po urodzeniu,

proszę Cię w intencji tego nienarodzonego dziecka

które znajduje się w niebezpieczeństwie zagłady

i które duchowo adoptowałem.

Proszę, daj rodzicom tego dziecka miłość i odwagę,

aby zachowali je przy życiu,

które Ty sam mu przeznaczyłeś.

Amen.

 

Poniżej garść pytań i odpowiedzi dotyczących Duchowej Adopcji!

 

 

1) Czym jest Duchowa Adopcja Dziecka Poczętego?

– modlitwą w obronie poczętego życia
– osobistym wypełnieniem Jasnogórskich Ślubów Narodu
– pomocą dla osób cierpiących z powodu popełnienia lub przyzwolenia na grzech aborcji
– uwrażliwieniem na wartość ludzkiego życia
– budowaniem Wspólnoty osób, które pragną słowem i życiem wspierać życie nienarodzone

2) Jakie mogą być dodatkowe postanowienia?

Dodatkowymi postanowieniami mogą być na przykład: częsta Spowiedź i Komunia Święta, adoracja Najświętszego Sakramentu, czytanie Pisma Świętego, post o chlebie i wodzie, walka z nałogami, pomoc osobom potrzebującym, dodatkowe modlitwy, (litanie, nowenny, koronki…).

3) Czy można podejmować Duchową Adopcję bez dodatkowych postanowień?Tak. Dodatkowe postanowienia nie są obowiązkowe, choć adoptujący chętnie je podejmują

4) Jak zrodziła się duchowa adopcja?

Powstała po objawieniach w Fatimie, stając się odpowiedzią na wezwanie Matki Bożej do modlitwy różańcowej, pokuty i zadośćuczynienia za grzechy, które najbardziej ranią Jej Niepokalane Serce. W roku 1987 została przeniesiona do Polski. Pierwszy ośrodek duchowej adopcji powstał w kościele 00 Paulinów w Warszawie. Stąd rozprzestrzenia się na cały kraj i poza jego granice.

5) Jakie są owoce duchowej adopcji?

Duchowa adopcja skutecznie leczy głębokie zranienia wewnętrzne spowodowane grzechem aborcji. Pozwala matkom odzyskać wiarę w Boże Miłosierdzie, przynosząc pokój ich sercom. Jako bardzo konkretny, bezinteresowny i osobisty dar (modlitwy, ofiary i post), pomaga w szczególności ludziom młodym kształtować charakter, walczyć z egoizmem, odkrywać radość odpowiedzialnego rodzicielstwa, uzdalniając do postrzegania miłości i seksu oczyma Boga. Ucząc systematycznej modlitwy i pozytywnego działania pogłębia sens zaniedbanych praktyk ascetycznych. Może się stać czynnikiem odrodzenia wspólnej modlitwy i miłości w rodzinie.

6) Kto może podejmować duchową adopcję? 

Każdy – osoby świeckie, konsekrowane, mężczyźni, kobiety, ludzie w każdym wieku. Jedynie dzieci podejmują ją pod opieką rodziców.

7) Ile razy można podjąć duchową adopcję?

Można podejmować ją wielokrotnie, pod warunkiem wypełnienia poprzednich zobowiązań.

8) Czy trzeba za każdym razem składać przyrzeczenia?

Tak.

9) Czy można adoptować więcej niż jedno dziecko?

Duchowa adopcja dotyczy jednego dziecka.

10) Czy wiemy jakiej narodowości będzie dziecko?

Nie wiemy. Imię dziecka zna jedynie Bóg.

11) Skąd pewność, że Bóg wysłucha mojej modlitwy?

Naszą pewność opieramy na wierze we Wszechmoc i nieograniczone Miłosierdzie Boże. Bóg jest Dawcą Życia i Jego wolą jest, by każde poczęte dziecko żyło i było otoczone miłością rodziców.

12) Czy jest grzechem, jeżeli danego dnia zapomni się odmówić modlitwę?

Zapomnienie nie jest grzechem. Grzechem jest świadome i dobrowolne zlekceważenie składanego Bogu przyrzeczenia.

13) Czy przerywa się duchową adopcję, gdy zaniedbało się modlitwę przez dłuższy czas?

Długa przerwa (miesiąc, dwa) przerywa duchową adopcję. Należy wtedy ponowić przyrzeczenie i starać się je dotrzymać. W wypadku krótkiej przerwy należy duchową adopcję kontynuować, przedłużając modlitwę o opuszczone dni.

14) Czy duchową adopcję mogą podejmować osoby żyjące w związkach nie-sakramentalnych?

Tak, podobnie jak i osoby rozwiedzione.

15)  Czy ważna jest duchowa adopcja podjęta przez radio lub przez internet?

Tak.

16) Czy przyrzeczenia duchowej adopcji muszą być składane w formie uroczystej, wyłącznie w kościele w obecności kapłana?

Wskazane jest, by przyrzeczenia były przeprowadzane uroczyście, chociaż można je złożyć także prywatnie.

17) Czy duchową adopcję mogą podejmować osoby, które nie uczestniczyły w przygotowaniach – chore, niepełnosprawne, w sędziwym wieku?

Tak. Mogą podejmować prywatnie.